Inte lätt att skilja på olika stavningars uttal i engelskan! Note to myself...