Note-to-myself: Hearst Castle: a mansion on California’s central coast

Hearst Castle: a mansion on California’s central coast


Översiktsbilden är från den officiella hemsidan.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar