Tempelplatsens kyrka i Helsingfors


Ett annat turistmåste i Helsingfors är Tempelplatsens kyrka. Så här skriver Wikipedia:

Tempelplatsens kyrka är en kyrkobyggnad i stadsdelen Främre Tölö i Helsingfors stad. Kyrkan öppnades 1969 och har ritats av arkitekterna Timo Suomalainen och Tuomo Suomalainen.

Det var meningen att man skulle bygga en kyrka på Tempelberget redan på 1930-talet och J.S. Sirén vann en arkitekturtävling. Andra världskriget avbröt dock planerna 1939. En ny tävling utlystes och vanns 1961 av Timo och Tuomo Suomalainen. Av sparskäl skar man ner byggnadsvolymen med en fjärdedel och byggnadsarbetena kom i gång först i februari 1968. Tempelplatsens kyrka kunde invigas i september 1969.

Kyrkan är inschaktad i berget men solljus kommer in genom takfönstren. Byggnaden används ofta som konsertsal tack vare den utomordentliga akustik som skapas av väggarnas skrovliga bergyta. Som altartavla fungerar en spricka i bergväggen.

Tempelplatsens kyrka hör till de populäraste sevärdheterna i Helsingfors och besöks årligen av cirka en halv miljon människor. 2006 var kyrkan Helsingfors tredje mest besökta turistmål med 579 570 besökare. Idén var att spara platsens naturliga form, varför kyrkan byggdes inne i berget. Den speciella lösningen lockar arkitekturintresserade och arkitekter till platsen.

Interiören är designad av arkitekterna. Kyrkan har inga klockor, utan melodin spelas upp från ett band.


File:Eingang Felsenkirche Helsinki.jpg

Den här bilden från Wikipedia visar ingången till kyrkan, som alltså ligger nedsprängd i Tempelberget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar