Haight Ashbury - Summer of Love i San Francisco. Note to myself.

Ytterligare en liten film om olika stadsdelar i San Francisco. Mostly reminders to myself.

Denna film handlar om Haight Ashbury, som väl närmast kan beskrivas som hippiekvarteren i San Francisco. Det var här som centrum för Summer of Love låg på 1960-talet.

File:Haight-Ashbury street, San Francisco.jpg

Världens största dam :-). Bild från Wikipedia, då jag inte hinner fotografera själv här.