Sankt Gotthardpasset

Hejsan,

Fortsättning på min redogörelse från senaste reseledarjobb, som gick till Italien med Piemonte och Sardinien. Men på vägen hann vi ju också passera Tyskland, Österrike, Lichtenstein och Schweiz.

Vi körde över/genom Sankt Gotthardpasset för att ta oss ner till den södra sidan av alperna.
Så här skriver svenska Wikipedia om passet:

Sankt Gotthard är en bergskedja i schweiziska alperna. Högsta toppen i bergmassivet är Dammastock (3 630 m). Flera bergspass leder över massivet, mest känt är Sankt Gotthardpasset.


På norra sidan om Sankt Gotthard är
tyska modersmålet för befolkningen, medan det på den södra sidan är italienska. Detta innebär också att Sankt Gotthard utgör en kulturell och även en språklig gräns mellan den germanska och den latinska delen av Europa.

Genom bergmassivet finns långa tunnlar, en vägtunnel och en järnvägstunnel, båda med namnet Sankt Gotthardstunneln. Vägtunneln är 16,9 kilometer lång och järnvägstunneln 15 kilometer.

Vägtunneln var världens längsta vägtunnel fram till år 2000, då
Lærdalstunneln i Norge invigdes (som är 24,5 kilometer lång). Officiellt räknas Sankt Gotthardstunneln som en del i en motorväg, även om den inte uppfyller motorvägsstandard fullt ut och det är bara tvåfältsväg. Motorvägsnummer används dock i Schweiz även på vägar som inte är riktig motorväg.

Nu byggs
Gotthard-bastunneln, en ny järnvägstunnel under Gotthard, som kommer att bli 57 km lång (världens längsta järnvägstunnel) och som man beräknar ska stå färdig 2017.