Fatmomakke - mötesplatsen i Lapplands fjällvärld


När vi hade varit upp till Stekenjokk, som jag berättade i det förrförra inlägget, så fortsatte vi med lite samekultur.


Vi styrde kosan till Fatmomakke - mötesplatsen i Lapplands fjällvärld och en levande så kallad 'kyrkstad'.


Som lokalguide agerade Jan Hammarsten. Han var otroligt kunnig och kunde berätta historien kring Fatmomakke på ett väldigt levande sätt.Ett par gamla skor, som fylldes med hö för att hålla värmen.Kåtorna där är äkta och i användning. Jag saxar lite text från Fatmomakke kyrkstads egen hemsida:

"Fatmomakke är kyrkstaden vid foten av Marsfjällen tolv mil nordväst om Vilhelmina längs den vackra Vildmarksvägen. Fatmomakkes historia är en historia om möten mellan människor. Här på en gammal samisk mötesplats byggdes den första kyrkan redan på 1700-talet. På 1800-talet kom nybyggarna för att bosätta sig i dessa trakter. Fatmomakke med sitt kapell blev den naturliga mötesplatsen för både samer och nybyggare. Runt kyrkan växte en kyrkstad upp, där kåtor och timrade stugor står sida vid sida. Kulturmötet mellan samer och nybyggare skapade denna unika miljö, vilken vi än idag kan glädja oss åt. I Fatmomakke har även andra möten ägt rum. Möten mellan handelsmän och kunder, mellan ortsbefolkning och turister, mellan överhöghet och vanligt folk och mellan kvinnor och män…

I Fatmomakke firande man förr två kyrkhelger om året – vårhelgen i början av juni och hösthelgen i början på september. Dessa kyrkhelger inföll i samband med samernas flyttningar från och till det ofta kombinerade vår- och höstvistet. Från vårvistena vid trädgränsen flyttade man upp till sommarvistena på kalfjället i början av juni. Fram i september var det sedan dags för flyttningarna tillbaka till höstvistet.

Numera firar man tre kyrkhelger i Fatmomakke: Midsommarhelg, Mitt i Helga som infaller tredje helgen i juli och Hösthelgen som firas första helgen i september.

I Fatmomakke finns idag närmare 80 kåtor och 20 timrade kyrkstugor. De flesta kåtorna ligger uppdragna en bit i sluttningen, medan stugorna har byggts närmare vattnet."


Vackert belägen kåta.


Vilket naturhantverk!


Dopfunt i kyrkan


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar